Nain ag scí-eáil.

“Nain, an gcuimhin leatsa an aimsir fhuar i 1982?”

“Ó, ní cuimhin, ach is cuimhin liom blianta nuair a bhímis beag, bhíodh sé chomh fuar, bhímis thíos i Log na gCaorach, a skíeáil. Ní raibh aon mheabhair againn”!

Bíonn Nain sceimhlithe ar fad roimis an aimsir. Ach “is measa an hurrycane” ná é seo, a deir sí, agus í a’caint ar an Aimsir Sheaca atá againn.

Níl na cúigí go rómhaith aici.

“Ó, táimidne istigh le Corcaigh”, ars’í, fé Chúige Mumhan…. “sa red light”.20180302_091749[2]

“B’fhéidir gur thíos is measa a bheadh sé?”.

Tá cheithre bhosca fags, ladhar yorkies, fuíollach aráin ‘gus bainne istigh aici. Ní raibh faic uaithi ach an méid sin, “ar eagla go mbéarfaí orm”.

 

Bhí ana-oíche aici ag seoladh leabhair Uncail Paddy sa Mhusaem coicíos ó shin.

“Chuireas blúire make-up chugam féin”, arsa Nain, ag an seoladh leabhair! D’fhéach sí go maith. Dhein sé maitheas di gabháil amach.

ná treas

“Ó, s’dócha ná thuig Barry aon fhocal. S’dócha ná thuig sé cad a bhí ar siúl in ao’chor”, arsa í. Dub is ea Barry, fear Mham!

Bhí Matt Mac Cárthaigh ann agus bheannaigh sé di ina dhiaidh san is í seasta in aice liomsa.

“Ó”, a bhéic sí, agus é ar a haghaidh amach, “Ní d’haithním in ao’chor é”.

“Sin é Matt na Gráige”, arsa mise.

“Ó, fear Mheiriceá go bhfuil a’Gaolainn ar fad aige ab ea?”

“Sea”, arsa Matt!

Dúirt Nóra Marie léi go mbíonn sí ag léamh fúithi.

“Ó, na blocks ab ea?” #blogs Nain!

Chuamar go Tig TP ansan tamall, Nain amuigh ar an veranda in éineacht le hEilín Kearney is iad a caint, Caitlín Bhiddy ina dteannta. Bús fags ag Nain is Caitlín, “na chainsmokers”, a bhí Caitlín a’tabhairt orthu féin!

Bhí Paddy Tom ón gClochán Dubh ann. “Ó n’fhacasa dhá uair riamh é sin, is dh’aithníos é”, a dúirt Nain.

Bhí ana oíche againn!

caitlin bhif

An lá arnsa mháireach, chuas suas chuici.

“Táim bétáltha tar éis na hoíche”, ars’í.

“Caithfidh mé péire spéaclaí nua a cheannach chun an leabhar a léamh, tá’n scríbhneoireacht chomh mion ann”.

“Ó, ní dheineas aon néal chodlata aréir. Dh’éiríos aníos trí bhabhta. Dh’itheas kit kat ar a 1 a chlog ar maidin agus bhí fag agam, slán ná maraíonn siad mé, agus ansan dh’itheas yorkie isteach san oíche”.

“Chuir Léin ar a bhFacebook sinn, a’ndein?” (Elaine Johnson: Léin a thugann sí uirthi!)

Theastaigh ó Sheán Mac a’ tSíthigh ansan, píosa a dhéanamh ar Nuacht TG4 léi, faoi leabhar Phaddy. Bhí Roibeard Ó Cathasaigh a’tathant uirthi dul ar an dteilifís.

nain

Bheartaigh sí a dhéanamh…

“Ó, ghlaoigh Casey orm. Casey a thugaimse air, fhéachaint a’raibh aon ní uaim ó Mhorans nuair a bheadh sé a’teacht.” Bhí Roibeard le bheith sa tigh le Nain leis chun an taifead a dhéanamh leis an Sítheach.

“Dúrt leis na yorkies a thabhairt chugam”!

Bhí lón ag an dtriúr acu i dtig Nain! Nach deas.

 

Advertisements