Seana scéalta Nain & Post Office Bhaile na nGall…

“Ó, cá gceannaís na bróga deasa a bhí ort inniu?”, arsa Nain ar an bhfón.

“Ar an internet”, arsa mise.

“Ó, ní bhíonn faic mar sin agamsa. Ní bhíonn aon ní agamsa ach an pinsean is bíonn sé bailithe leis. So níl aon scéal eile agam. Byyyee”.

Bhí Nain “up in a heap ar fad ar fad” ag AN POST.

Léan léir orthu!

Téann sí An Daingean na haon choicíos dtí’n Day Centre agus ba fhusa di an pinsean a fháil sa Daingean ná i gCeann Trá.

Tháinig litir chuici go mbeadh Post Office Bhaile na nGall ag dúnadh agus scríobhas thar nais chucu á rá go dteastaigh uaithi an pinsean a fháil sa Daingean. Má tá, tháinig litir thar nais uathu súd ag rá go gcaithfeadh sí dul go Ceann Trá. Bhí sí “up in a heap” arís.

Ghlaos iad. Dúradar i mBleá Cliath gur botún a bhí ann agus go bhféadfadh sí é a fháilt sa Daingean. “Buíochas le Dia, féadfaidh mé trottáil liom síos ón Day Centre dtí’n bPóist Office!”, arsa í.

(Dála Sheáin Uí Chatháin Chill Mhic a’ Domhnaigh, a bhí ar PHIP NA MÁIRTE ar An Saol Ó Dheas le déanaí, dúirt sé go gcuireann sé an phip air a bheith ag triailt teacht ar dhuine éigin ar an bhfón nuair a ghlaonn sé ar chomhluchtaí stáit. Bhíos féin amhlaidh an lá úd. Theastaigh uaim mo ghnó a dhéanamh trí Ghaolainn, ach ár dteanga dhúchais, ní raibh ag an mbean a labhair.)

 

20180831_160752[1].jpg

Chuamar síos dtí Phil Johnson oíche Dé hAoine sula ndún an Post Office agus bhí ana chraic againn. Nain is í ag ithe saindwigí agus bunanna ar dalladh, nós ná beadh aon ní le n-ithe aici go deo arís!

Cheap Nain ná gheobhadh sí bosca fags go deo arís in aon áit leis.

“Ó caith chugam bosca fags, a Phil. Bhfuil na fags fós agat? Cad a dhéanfam?”

Pé scéal é, tháinig an Dé hAoine ina dhiaidh san agus d’fhiafraíos di conas a bhí aici sa Daingean. “Ó, bhí ana mhaith agam fé mar a bheadh thiar i mBaile na nGall. Ní raibh aon traffic ná aon rud beo istigh sa phóist office is trí chúntúirt ann. Aon bhean amháin a bhí romham. Kavanagh ab ea an cailín go labhras léi. Bhí sí ana dheas ar fad. “Ó, lot a new faces today”, a dúirt sí.” Toisc an chleas thiar a bheith ag teacht isteach!

“Tá aithne agam uirthi sin, chuaigh sí ar scoil i m’theannta”, a dúrtsa.

“Ó, tá aithne agat ar na haon duine, na haon diabhal duine atá a’meacht”, arsa Nain!

 

Chuas suas chuici tráthnóna Dé Sathrain agus bhí ana chomhrá agam léi.

Bhí sí a’caint ar chúrsaí fadó.

“Bhí bean thoir ar an bhFeothanaigh is chuaigh sí an tSáipéal is dhá bhróig chlé uirthi”!

“Chuaigh Han Daly an tSáipéal is dhá bhróig dhifriúla uirthi”, agus dhein sí gáirí!

“Bhfuil binanah uait”, a dúirt sí ansan”

 

 

Sí seo í ag síniú don bpinsean deireanach i mBaile na nGall. Deireadh ré.

20180831_154700[1].jpg

 

“Abair le Mark go ndéanfaidh mé an maratan ‘na theannta ach fanacht liom”, a bhéic sí orm lá eile agus mé ag siúl amach an doras!

Is minic a labhrann sí ar dhaoine fadó go raibh an “cheard” acu. Máthair Eléin Johnson, is Bríd, a haintín, “Bhí an cheard acu san go léir”, a deir sí. Bhí sí a’caint ansan ar bhean éigint eile fadó, is dúirt sí go raibh sí “Chomh mallaithe leis na meacha”!

Thaispeáineas pictiúir ansan di do bhaby a bhí ag duine éigin. “Ó, ná deas a; bhaby é. An cailín a’bhaby”?

Bhí sí addláltha ansan go raibh Pádraig Sé a’déanamh Reacaireacht ar RnaG aon tSathran amháin. “Ó, sé Pádraig Sé athá á dhéanamh tráthnóna. Cad a bhíonn “Colm” Ó Cíobháin (Conall) a’déanamh siar?” Ní cheapas go n-éistíodh Nain le Spórt, ach am briathar go ndeineann, “dá mbeadh Ciarraí is an Ghaeltacht ag imirt”.

“Cé ghaibh chugam fhéachaint an raibh aon ní uaim ón siopa, ná Keith. Ó tá daoine ar an mbaile seo atá ana mhaith ar fad ar mo leabhar. Dúrt leis ná raibh, thanks very much is bhailibh sé leis uaim”.

Chuaigh sí fhéin siar an tsiopa inné agus chuaigh sí isteach sa tsiopa agus Áine Ní Chíobháin a  bhí roimpi, Bíonn Áine i gcónaí ag fiafraí domsa an bhfuil Nain ann in ao’chor mar na haon lá beo, tagann duine éigin a’triail ar na fags di is n’fhaca Áine riamh í! Chonaic sí inné Nain. Arsa Nain, “Ó, ars’í liomsa, you’re famous”, is dhein scairteadh gáire! “Tháim, mhuis, famous”!!

 

 

 

Advertisements

One Reply to “Seana scéalta Nain & Post Office Bhaile na nGall…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s