Drochscéalta ar fad..

“Ó a Mhuire mháthair, an múinteoir bocht a maraíodh suas chun Donegal. Ó go saora Dia sin. Agus fear éigin eile a mharaibh a mháthair le tua. A mháthair a mharú le tua? Cuimhnigh air. S’dócha ná raibh sé i gceart. Ní cheart d’éinne an television a chasadh mar níl air ach maraithe. Ní chasadh Neilí Tom an television in ao’chor ar deireadh. Deireadh sí go mbíodh an iomarca maraithe air”.

Sin é an comhrá a bhí agam le Nain agus sinn ag ól braon tae inniu.

Goilleann bás ana mhór ar Nain.

“Ó, tá m’am-se istigh ar an saol seo”, a dúirt sí inniu.

“Nain”, a dúrtsa, “stop á rá san”.

“Ó, ná cuma liomsa i gcuntais Dé”, a dúirt sí.

“Ah, bhuel, ní cuma liomsa Nain”, arsa mise.

“Ó mhuise Sláine, tá lagú an diabhail ionat”, ars’ í.

“Níl d’am istigh, mar tá’n tú fós anseo”, a dúrtsa, “agus caithfidh go bhfuil a thuilleadh le déanamh agat ar an saol seo”.

“Ó, an áit in airde a ghlanadh is bheinn done”, ars í.

“Ó, caithfear beálming a dhéanamh ormsa leis, a dúirt sí, agus mo chuid luaithreach a scaipeadh thíos ar fhaill Arda Mór”. N’fheadar an gceapann sí gur mar a chéile embalming agus creimeadh?

 

Ansan, bíonn sí ag caitheamh bídh chugam ar dalladh.

“Ó, bhfuil crann cauliflower uait? Orangí beaga? Package bhrioscaí? Buidéal oringe juice? Blúire ham? Uibhe freiseáilthe le hEibhlín Cheairtí?”

“Ó, fhéach mo bhib” a deir sí ansan, “is í chomh salach. Cuma liom. Tá fuíollach bibeanna agam in airde ar an lochtadh dá bhféadfainn dul in airde chucu”.

“Sure rachadsa in airde duit”, a deirimse.

“Ó, nó, is cuma liom cioca. Táimse ar nós Máirín a’Bhóthair Bhuídh. Seanna cheairdeagan a bhíonn i gcónaí orm. Is fearr liom seanna cheairdeagan ná ceann nua glan”. Cad ab áil léi a bheith á gcoimeád?

20171224_163958[1]

“Fanfaidh tú thíos i m’theannta-se anocht Nain, féadfaidh tú fag a bheith agat sa tseomra”, a dúrtsa léi.

“Ó, nó wvay, fanfaidh mé anseo is beidh mé a féachaint ar vWinning Streak”.

Ní maith le Nain an Nollaig in ao’chor. Pé ciall é. Roimis na Nollag ars’í “dá mbeadh na curtains nite agam, rachainn in óige”. Bhí an aimsir ana mhaith an Nollaig seo buíochas le Dia agus ní raibh aon eagla uirthi. Faic ach a bheith aige baile agus fag ina béal agus í cois na tine.

Ghlaos an oíche eile í timpeall ar a 11.30 mar ná rabhas tar éis a bheith ag caint léi feadh’na lae. “Haigh Nain, ní rabhas a’caint leat feadh’na lae”, arsa mise. (Ní ghlaonn sí sinn ar éinne puinn, ar eagla go mbeadh sé ag caitheamh a “credit”, agus €30.00 credit sa fón aici i gcónaí!)

“Ó, halló. Conas tá’n tú?”

“Cheapas ná freagrófá in ao’chor”, a dúrtsa.

“Ó, táim éirithe aníos sa leabaigh anois is bosca chocilites oscailte agam is mih á n-ithe”! Go saora Dia sin!

Oíche Chinn Bhliana, bhí dinnéar againn agus thosnaigh Barry á ceistiú mar gheall ar na chocilates is maith léi.

“Ó, I eat a yorkie ever-uy night Barry, and sometimes then I vwake up again and I have a fag and another yorkie, or a chocilate”

“And what time is that Maureen”, arsa Barry.

“Ó, around 3 a’clack”…

“In the morning?” arsa Barry agus anbhá air.

“Yes, in the morning”, arsa Nain agus í ag gáirí.

“Ya”, arsa mise, “and she has buns with her tea every day and sugar through the tea and biscuits with her cocoa every night and white bread and butter and brack and cakes EVERY SINGLE DAY and a bottle of 7Up every night too”, agus bhéic Nain anall orm, “Nó, the 7Up FREE”!!!!

“Do ya not drink the water?”, arsa Barry.

“Nó, I don’t care for water”, ars’í.

Bhíos féin is Mom lúpaithe agus ana iontas ar Mhark agus Barry!!!

20170726_183952[1].jpg

“Nílim a’meacht an Day Centre in ao’chor Dé hAoine”, a deir sí na haon tseachtain ach ruthan san, téann sí ann! Agus tagann sí abhaile, a chroí, agus bíonn an fridge lán. “Ó, ní cheannaíos aon ní beo sa Daingean ach cúpla chicking kivi”.

Téann mo phóist suas dtí Nain agus glaonn sí “Ó, tháinigh parcil chugat agus leitir ó Vote a Fón”.

“Ó, beidh abósion a’teacht amach sara fada d’éinne go bhfuil aon ghnó acu do. Níl aon ghnó againn do” arsa í mar gheall ar an abortion.

 

Advertisements

One Reply to “Drochscéalta ar fad..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s