Caith chugam piúnt.

NAIN!!!

 

“Ó”, a dúirt sí, “bhí fear i mBaile na nGall fadó is chuaigh sé isteach Ti’Bheaglaoi. Bhí Pápa éigineach caillthe an uair sin agus d’fhiafraigh fear istigh do, an gcualaís go gcailleadh an Pápa? Caith chugam piúnt arsa an fear, gheobhfar Pápa”!

Nain is an Pápa. D’fhiafraíos di, “Nain, an mbeidh tú ag féachaint ar an bPápa?”

“Bhfeadairís é, dá mbeadh sé thuas i ngort Mhicí Chláis, ní rachainn suas a’féachaint air”.

“Ca’na thaobh”, arsa mise?

“Ó, mar ná fuil aon spéis agam ann. Beidh na Beagalaois a dul suas chuige, bhí sé ar an raidió. Ó mhuise, n’fheadarsa a’bhfuil puinn spéis aige James Begley sa Phápa. Cé dhéanfadh a gcúram?” Bhí sí ag gáirí!

“Bhfuil cúpala brigette (briquette) uait”, ars’í?

“No Nain, nílim chun tine a chur síos anocht.”

“Missálaimse na Bloic ach an chéad uair eile a gheobhad an pinsean, cuirfi’mé fios ar na bloic”, ars’í!

Bíonn tine thíos aice na haon oíche beo, muga cocoa aici agus “Vater Bag” a’meacht a chodladh! AGUS an “lectric blanket” casta!

“Bhfuil faic uait ón nDaingean amárach? Dheas liom dul síos dtí Kindy. Bíonn feoil deas aige”, arsa Nain.

 

Mar a deirim, téann sí ó rud go rud a’caint.

“Bhreá liom pie sméar”.

 

“Chífinnse na caoire thoir ar an gcnoc is ní chífinn an rud a bheadh ar an mbord. D’réigean a chífinn an t-airgead. Ní chím faic leis na spéaclaí atá agam”.

“Tabhair domsa iad so Nain agus gheobhaidh mé féire eile duit”.

“Ó, thá siad alright, déanfaidh siad mé”!

 

“Ó, an bhfeacaís an Kerry Rose aréir? Bhí sí le bheith ar an 6ú duine a dúirt Jackie ar an news ach bhí sí ar an tarna duine. Dhóbair dom í mhisseáil”!

 

“Ní maith liom dearg ar chairt” a dúirt sí an lá eile.

“Ca’na thaobh”, arsa mise…

“Ó, nar ná fuil aon taithí agam air”!

 

Bhí sí ag eachtraí ansan ar bhean a bhí ar an gCill fadó..

“Céití Neans, bhí sí thuas ar a’gCill is ní phós sí riamh is bhí a deartháir ina teannta. Is fada caillte í. Bhíodh deirfúr aici ar an Muirígh. Bhí coiscéim bhacaí inti. Is minic a thugaimís éadaí siar chuici le fuáil. Bhí chúig nó sé do tharriers bána aici. Ha now, ná diail a’chuimhne atá agam”! (Más moladh atá uait, faigh bás, a deir an seanfhocal)!

 

 

nain me rua

“S’dócha ná dh’itheas úll le 10 mblian. Ithim orainge beag babhtaí is bunanah. Ní cheannaíos bag plúir le leathbhliain”.

Chuaigh sí dtí’n Day Centre aon Aoine amháin is chuas suas chuici tráthnóna, ina dhiaidh. Bhí cardigan deas uirthi,

“‘S’maith liom do chardigan”, a dúrtsa.

“Ó, táim ar nós Cinderella ar mo leabhar”, a dúirt sí, “agus bhí Máirín a’Bhóthair Bhuídh an tslí céanna. Bhíodh cardigan cuíosach uirthi a’meacht suas an tSáipéal. Thagadh sí abhaile is bhainfeadh sí di arís é. Tá’n gó céanna agamsa, pé ciall é. Tá a lán gúnaí ansan in airde ar an lochta dá rachainn in airde chucu”.

 

Bhí pian i m’bholg ansan lá éigint eile, i lár na seachtaine agus ars’í liom, “Dá n-ólfá braon wodka, dhéanfadh sé maitheas duit. Tá sé ansan agam le trí mbliana”!!!

Faic ach an seanna bhuidéal vodka a bhuaigh sí sa Day Centre 10 mbliana ó shin a chaitheamh dtí duine éigin!!

“An n-ólfadh Mark é”, ansan, a dúirt sí!!!!! NO!

Chuamar dtí Tig Áine ansan chun lóin, agus chonaic sí Áine uaithi.

“Ó, fhéach thall Áine, ‘s a bib uirthi. Beidh bib ormsa leis ar an saol eile. Ó chaillfí leis an bhfuacht mé gan a’bhib ar an saol eile”!

Táim ag baint ana thaitneamh as a comhluadar na laethanta seo. Go maire sí an 100.

 

Advertisements

Tá Nain in ard-form!

Bíonn na héinne ag fiafraí Nain.

Deirim leo go bhfuil sí go diail ar fad, agus ní haon bhréag é sin.

Sí’n chúis atá leis sin, is dóigh linne, ná ná fuil aon phian ina glúin toisc an aimsir, ach “An seanna cheo san, tá’n ghráin agam air ar mo leabhar”!

Tá sí in ard-ghiúmar ar fad agus is fuirist réiteach le duine mar sin. Bíonn sí éirithe amach ar a 5 agus deireann sí “Ó, dhúisíos ana dhéanach inniu, bhí sé leathuair tar éis a 6”!

“Cím giorria na haon mhaidean anois, soir chun gort Mhoss is timpeall. Dhá mhaidean anois atá sé feicthe agam, bailíonn sé leis soir”.

“Beidh an caipín dubh á chur aige Owen anois ar féin Déardaoin”. Sé Owen mac Mhary, iníon Nain.

“Bhí Rua agam inné tamall. Tá sé bearrtha, clippeáltha. Bíonn sé ana mhuinteartha i gcónaí”.

“Tá mo line briste, era ní mór an socrú atá le déanamh air”.

“Bhíodh tig ar an bhFeothanaigh. Thugtaí oiread aire dos na prátaí is ná feadair éinne. Bhíodh prátaí breátha ar an bhFeothanaigh. Na prátaí atá a’meacht anois tá siad chomh beag, chuirfeá suas i d’chaincín iad, seanna rudaí éigin gan dealramh. Dhúisíos an mhaidin eile is bhí bucket phrátaí fágtha lasmuigh do dhoras aige fear éigin. S’dócha go bé Tommy B a d’fhág agam iad mar bhíos á lorg air!

Ní raibh sí ró-thógtha leis na prátaí beaga a chuireasa isteach ar an SPUD OFF. Criocháin.

Mar a dúrt cheana, téann sí ó scéal go scéal go scéal.

D’fhoghlaimeófá ana chuid ón seanna dhream. Tugann sí rud éigin léi os na haon áit a théann sí, agus bíonn sí féin leis ag súil le rud!! Bhíos sa Ghaillimh le déanaí, ó thuaidh ón nGaillimh – in  áit ná raibh on aon ghaobhar don gcathair agus ars’í liom, “Ó, beir chugam na tights as áit éigin. N’fhéadaim dul an Day Centre gan na tights”. Dúrtsa léi ná beinn in aon siopa agus n’fhéadfadh sí a chreidiúint ná beinn ag dul dtí’s na siopaí.

Pé áit a théim ar laethanta saoire, deir sí, “Sea, an raibh aon siopaithe breátha ann,”? S’dócha go raibh siopaí gann fadó.

Ní thuigeann sí ach an oiread na saghasanna bianna atá ann sa lá atá inniu ann.

“An maith leat an porch egg?” a d’fhiafraigh sí dom an lá eile?

Má bhíonn sé ar an radio nó ar an dteilifís ansan, bíonn sé fíor.

“Inniu Fathers Day a dúirt an radio”, ars’í.

“Dúirt a’radio go mbeidh glasraí ana dhaor i mbliana. Ó is cuma linn, as na glasraí ar fad a dh’ithimid. Chaitheas brocolli amach inné, seanna chop a bhí agam chun dinnéir”!!

“Dún Chíomháin, ní fada go mbeidh lá breas éigin a’ teacht ann a dúirt an radio.

Agus is breá léi í féin a fheiscint ar an bhfacebook nó sa KHERRYMAN! “Ó an bhfeacaís mé féin is Darína, ‘s’a bhaaaaby ar a’ gKerryman”!

Baile na nGall

Sea, tógadh a bpictiúir ag Féile an Phráta i mBaile na nGall is Nain, is package taytos ‘na glaic aici. Ní théann aon lag ag ithe uirthi.

“Ceannó’mé cúpla slaghas turkey ham díbh”. Faic ach stad sa tsiopa. NA HAON LÁ BEO! Cad a dhéanfaidh sí nuair a dhúnfaidh na siopaithe timpeall..

Chuamar go My Boy Blue leis. “Ó b’é sin an rud is deise a dh’itheas riamh”, ars’í tar éis trí phancake mhóra groíthe a ithe le huachtar smeartha anuas orthu!

Chuamar go Benners ag ithe lá agus “Chicking salad sangwidge” a fuair sí.

Tháinig sé amach ar sléit.

“Ó go Saora Dia Sinn, nach gann atá plátaí. SLÉIT??” a bhéic sí. Ní raibh sí sásta leis an mbraon tae ann ach chomh beag.

“Fual a chait, tá sé chomh lag, go Sábhála Dia Sinn”! Bhíos lúbpaithe”

“Mbíonn Radio Kerry go deo agat?”, arsa mise léi lá.

“Ní bhíonn. Bíonn sé aige Caitlín. N’fheadar cail sé ar an radio a dúirt sí.”

An bhean bhocht. “Suas chun ‘ileán éigin a bhíodar inné, Helen Sé.” Bhí an ceart aici, in Inis Oírr.

Chuamar go Tig Áine lá eile.

IMG-20180617-WA0015[1]

“Ó go saora Dia sinn, dhéanfadh seo trí lá mé”, a dúirt sí nuair a tháinig an bia amach agus ar an slí abhaile, dhóigh leat ná raibh Baile an Fheirtéaraigh feicthe aici le blianta.

“Ó, féach hotel Mhikey Granville. Féach tigh Phatty Bowler. BUS TOURS AND IRISH GROUPS VWELCOME. Cheapas féin go rabhas caoch ach cím rudaí”, a dúirt sí agus í ag léamh comhartha éigin.

Ansan thug sí seáp ar an Gym nua, WK Fitness ar an lá oscailte Dé Domhnaigh. Bhí smeacháin bídh is mar sin ann.

“Ó, faigh suíochán do Nain”. Má tá, fé’n dtráth is go rabhas imithe a’triail ar chathaoir di, bhí sí suite ar cheann dos na meaisíní meáchain! “Tá toilití ann, showeranna, na haon rud, áit mhór ghroí”.

20180722_145047[1].jpg

 

“Tabhair i leith rud éigin le n-ól chugam”, a dúirt sí.

“An bhfuil apple juice nó Coke uait?” arsa mise.

“Ní bhlaiseas riamh an Coke”, ars’í, “ná an t-oxtail soup, ná chewing gums ná showder (chowder). Ní mhaith liom iad. Déanfaidh a’ t-apple juice mé”

 

🙂

20 bliain NACH cuma ann nó as..

Sea, chuaigh sí a’ vótáil.

‘X ab ea a chuir san áit atá TÁ?’

‘Ó, bhí san an’fhuirist’ ars’í leis an mbean a bhí ar scoil na Muirí agus chuir sí an vóta sa bhosca!

Ach dúirt sí leis, ‘ní mhaith liom na babies a bheith á marú ach oiread’. Sea’na bhí ana thuiscint aici ar an reifreann, agus cheapas ná beadh, mar ní chuireann sí an méid sin suime i bpuinn rudaí nua a thuilleadh.

Rud a chuireann isteach go mór ar Nain, ná nuair a chailltear daoine atá níos óige ná í féin.

Nuair a maraíodh na cailíní bochta i mBleá Cliath le déanaí, dúirt sí,

‘Ó mhór a’bhligeardaíocht í’ mharú. Bhí sí ana mhaith chun snáimh is na haon rud beo. S’mór ní go bhfuilimid ar a’gCoimín is nách suas chun Bleá Cliath atáimid mar mharófaí ansan sinn’.

Déarfadh sí míle rud nuair a gheobhfá chuici ar dtús.

‘Ghaibh Máiréad chugam is thug sí na fags chugam’.

‘Déanfaidh mé an baking and cabbage amárach duit agus d’fhéadfá blúire do bhreith dtí Mark má bhíonn aon tor aige air’.

‘An gcuiris athchré ar na prátaí? Caithfidh tú du-an a fháilt ó Jack Baker’!

‘Raibh Sadhbh timpeall? Go saora Dia sinn, conas a tharraigíonn sí na leanaí anall léithi?’

‘S’dócha go mbeidh Leo Varadkar a’meacht. Ó mhuise ‘s’cuma liom cad a dheineann sé’

‘Conas a bhí na yoghurts aréir?’ (Yoga)…

‘Ó bhí Susan Court-in-ey ar a dtelevision’.

‘Tabhair Rua (an madra) aníos chugam. Mo ghraidhn é. Ach n’fhéadfaidh mé é’ scaoileadh amach. B’fhéidir go bea’na leagfadh sé mé mar bheadh an crutch agam. Caithfidh mé package ham a cheannach do mar ní dh’itheann sé na nuts. Is ait ná hitheann sé na nuts’!

‘Thá trí mhuga coffee óltha’gam ó mhaidean’

‘Cad iad na seanna dhiabhal rudaí san? Sea’na thachtfaidís san tú’! (Chickpeas)!

Agus leanann sí uirthi mar sin agus ansan deir sí ‘so níl aon story agam, a bhuíonach’!

Ansan glaonn sí a tráthnóna.

‘Bhíos díreach a’ féachaint ar an jim ar an dtelevesion, an áit a bhíonm Mark ag obair. Na rudaí a bhíonn siad a’déanamh a bhfeadairís agus na rudaí a bhíonn siad a’déanamh. N’fheadfainn gedding over a dhéanamh air’!

81 sroichte aice.

Sea, bhain Nain 81 amach.

Fags i mBaile an Fheirtéaraigh.

‘Ó sé seo an bir-day deireanach anois aige Nain’, arsa í an taca seo anuraidh.

‘Ó I hate my bir-day. Lá mo bhir-day is lá Nollag, an dá lá is measa sa mbliain. Bíonn siad có boring’!

Bhíosa a’tathant uirthi go rachaimis amach chun lóin nó rud éigin..

‘Ó neó vway, nílim chun dul amach a Sláine’

Ansan, bhí sí a’meacht timpeall leis am gcrutch agus dúirt sí: 

‘Níl aon chuimhneamh acu mé ‘ghlaoch ar an saol eile. Níl aon ghnó acu dom fós. S’dócha go bea’na thá eagla orthu go leagfainn leis a’gcrutch iad’!! Bhíos lúpaithe.

Bhíos á rá léi ansan go rabhamarna ag imeacht amach an Bhlascaod do m’bhirthday féin. N’fhéadfadh sí é ‘thuiscint.

“Ó cad ab áil libh ansan amach bhur dtraocha féin. Deireadh Neil Guithín riamh ná raibh aon chrí air mar áit, beannacht Dé léi”.

Imíonn sí ó rud go rud ansan, ag caint.

Bhíos thuas an oíche eile agus clár na bhFógraí casta agus é chomh hard aici. ‘Nain, ísligh é sin i gcuntais Dé’, arsa mise. ‘Ó fág sa tsiúl é. Sé Dara Cinnéide a bheidh á ndéanamh anocht, féachaint an bhfuil aon mhaith ann chun cainte’!

‘Ó beidh vinning streak anocht air’.

‘I go to bed at 9 a’clock’, a bhí sí a rá le Mark, ‘and i vake up at 1 a clock and have a feaig and a yorkie, and then i vake up again around 4 and have another cigurette’!

‘Ó Barry, is nfheadar conas a sheasaíonn a chaint do. Ní thuigim aon fhocal dá ndeireann sé. Chaithfeá na hear-vigs (plugs) a chuir isteach aige, ar mo leabhar’! Ní thuigeann sí canúint Bhleá Cliath.

Nain ag scí-eáil.

“Nain, an gcuimhin leatsa an aimsir fhuar i 1982?”

“Ó, ní cuimhin, ach is cuimhin liom blianta nuair a bhímis beag, bhíodh sé chomh fuar, bhímis thíos i Log na gCaorach, a skíeáil. Ní raibh aon mheabhair againn”!

Bíonn Nain sceimhlithe ar fad roimis an aimsir. Ach “is measa an hurrycane” ná é seo, a deir sí, agus í a’caint ar an Aimsir Sheaca atá againn.

Níl na cúigí go rómhaith aici.

“Ó, táimidne istigh le Corcaigh”, ars’í, fé Chúige Mumhan…. “sa red light”.20180302_091749[2]

“B’fhéidir gur thíos is measa a bheadh sé?”.

Tá cheithre bhosca fags, ladhar yorkies, fuíollach aráin ‘gus bainne istigh aici. Ní raibh faic uaithi ach an méid sin, “ar eagla go mbéarfaí orm”.

 

Bhí ana-oíche aici ag seoladh leabhair Uncail Paddy sa Mhusaem coicíos ó shin.

“Chuireas blúire make-up chugam féin”, arsa Nain, ag an seoladh leabhair! D’fhéach sí go maith. Dhein sé maitheas di gabháil amach.

ná treas

“Ó, s’dócha ná thuig Barry aon fhocal. S’dócha ná thuig sé cad a bhí ar siúl in ao’chor”, arsa í. Dub is ea Barry, fear Mham!

Bhí Matt Mac Cárthaigh ann agus bheannaigh sé di ina dhiaidh san is í seasta in aice liomsa.

“Ó”, a bhéic sí, agus é ar a haghaidh amach, “Ní d’haithním in ao’chor é”.

“Sin é Matt na Gráige”, arsa mise.

“Ó, fear Mheiriceá go bhfuil a’Gaolainn ar fad aige ab ea?”

“Sea”, arsa Matt!

Dúirt Nóra Marie léi go mbíonn sí ag léamh fúithi.

“Ó, na blocks ab ea?” #blogs Nain!

Chuamar go Tig TP ansan tamall, Nain amuigh ar an veranda in éineacht le hEilín Kearney is iad a caint, Caitlín Bhiddy ina dteannta. Bús fags ag Nain is Caitlín, “na chainsmokers”, a bhí Caitlín a’tabhairt orthu féin!

Bhí Paddy Tom ón gClochán Dubh ann. “Ó n’fhacasa dhá uair riamh é sin, is dh’aithníos é”, a dúirt Nain.

Bhí ana oíche againn!

caitlin bhif

An lá arnsa mháireach, chuas suas chuici.

“Táim bétáltha tar éis na hoíche”, ars’í.

“Caithfidh mé péire spéaclaí nua a cheannach chun an leabhar a léamh, tá’n scríbhneoireacht chomh mion ann”.

“Ó, ní dheineas aon néal chodlata aréir. Dh’éiríos aníos trí bhabhta. Dh’itheas kit kat ar a 1 a chlog ar maidin agus bhí fag agam, slán ná maraíonn siad mé, agus ansan dh’itheas yorkie isteach san oíche”.

“Chuir Léin ar a bhFacebook sinn, a’ndein?” (Elaine Johnson: Léin a thugann sí uirthi!)

Theastaigh ó Sheán Mac a’ tSíthigh ansan, píosa a dhéanamh ar Nuacht TG4 léi, faoi leabhar Phaddy. Bhí Roibeard Ó Cathasaigh a’tathant uirthi dul ar an dteilifís.

nain

Bheartaigh sí a dhéanamh…

“Ó, ghlaoigh Casey orm. Casey a thugaimse air, fhéachaint a’raibh aon ní uaim ó Mhorans nuair a bheadh sé a’teacht.” Bhí Roibeard le bheith sa tigh le Nain leis chun an taifead a dhéanamh leis an Sítheach.

“Dúrt leis na yorkies a thabhairt chugam”!

Bhí lón ag an dtriúr acu i dtig Nain! Nach deas.

 

“Walentine’s Day”

imageChuas suas dtí Nain aréir le cúpla package brioscaí agus chocolates i gcomhair Valentine’s Day!

“Ó, thank you”, ars’í.

“Seo, ten euros duit i gcomhair Walentine’s Day”.

Ansan, siúd léi, síos an phress.

“Caileann tú’meacht?”, arsa mise.

“Hold on, hold on”, arsa Nain.

Thóg sí buidéal fíona amach as an gcupbord,

“Seo, abair le Mark Evans go dtugas buidéal vine do ‘gcóir Walentine’s Day”!

An bhean bhocht. S’dócha go bhfuil an buidéal san istigh le 10 mbliana.

I bhfeabhas a bheidh sé ag imeacht!

Nach ait an béas atá ag an seanna dhrom, ní scaoileann siad leat is do dhá láimh ag silleadh leat in aon chor.

Fuair sí cuireadh ansan, chun dul dtí seoladh leabhair Uncail Phaddy, a bheidh sa Mhusaem an deireadh seachtaine seo.

An comhlucht AN SAGART atá á fhoilsiú.

Arsa Nain, “Ó, fuaireamair cuireadh chun dul dtí’n leabhar. Cé hé an Sagart a bheidh á sheoladh?”!!! BOSCO a bheidh á sheoladh agus An Sagart, á fhoilsiú!

Cuid dos na habairtí atá ráite aici le déanaí:

“Ó, fhéach Cnoc Bhréanainn ‘s’a barra athá air”.

“Rabhais sa gym? Ná bí ag ardach aon vweighteanna, tháim á rá leat”.

“Ó, thá’n pancake ana dheas, coimeádfaidh me blúire dtí’máireach”! Dh’ith Nain buckwheat pancake aréir! N’fheadair sí a mhalairt, cheap sí gur gnáthcheann a bhí ann!

“Ó, bhí an ham a thugais chugam ana dheas ar fad. Amach as mo láimh a dh’ithim an ham.”

“Ó, beidh Gráinne is David a’pósadh ar an dtráigh. Seo leat uaim”. Sin é a dúirt sí liom aon oíche amháin nuair a ghlaos í agus í ag faire ar Ros na Rún!

“Ó, tá diabhal éigin tar éis mo chredit ar fad a dh’úsáid” (agus €13.00 fágtha aici)

Nuair a ghlaonn sí, ní bhrúann sí an cnaipe dearg in aon chor tar éis an phonecall agus bíonn an credit á ithe ansan!! An mó babhta é ráite agam léi an cnaipe dearg a bhrú?!

 

Harlí

Sea, tháinig agus dh’imigh an Nollaig ar an gCoimín, agus “Ó, thá’n ghráin agam ar an Nollaig”.

Lá Nollag ach go háirithint, ghlaoigh Nain an mhaidin san.

“Sea, bhfuileann tú a’meacht dtí’n snámh?”

“Ya”, arsa mise.

“Ó, rachadsa i d’theannta”, arsa Nain.

B’ait liomsa é seo, lá chomh fliuch, chomh gránna leis, go dteastódh uaithi imeacht amach.

Bhailíos í agus siúd linn síos go Baile na nGall. Shuigh Nain sa chairt faid a chuasa ag snámh. Nuair a shuíos isteach sa chairt ansan aríst, ars’í, “Ó, cail Seán Breandán go dtabharfaidh sé na fags amach ó Thi’ TP chugam?”

“Ó, go saora Dia sinn, cad a dhéanfaidh mé gan na fags Lá Nollag”, a dúirt Nain.

Bhío’s agam nach a’dul a’féachaint ar an snámh a bhí sí, ach go raibh rud éigin eile ar na bioráin aici!! Na fags, cad eile.

Chuireas fios ansan ar Mham féachaint an rachadh sí siar dtí siopa an Bhuailtín a’triail orthu di. Bhí an siopa san dúnta.

Ach mo chroí’on diabhal, ná bhí dhá bhosca fags sa drawer aici agus fós, í ag cnáimhseán ná raibh a dóthain aici!

“Ó, maróidh na fags me. Ná caithfidh rud éigin mé’mharú”, a deir sí.

“Mark, the fags vuil kill me”, a bhíonn aici le Mark!

Má tá, ní mharaíodar fós í, buíochas le DIA.

 

Ansan, tháinig Bríd Nic Eoin abhaile ó Shasana lena buachaillín beag Harlí.

Bhíosa is Bríd ar scoil le chéile ó bhíomair ceathair.

Bhearráil Nain Bríd ón dtig aon oíche amháin nuair a bhíomair timpeall sé, toisc go gcaith Bríd liathróid plaisteach in airde dtí’n síleáil, is bhuail sé an bulb is phléasc an bulb!!! Is cuimhin le Bríd an scéal riamh ó shin.

“Remember when I was barred from you house”, a deir sí!!!

Pé scéal é, arsa Nain, “Sea, an dtáinig Bríd abhaile?”

“Ya, ach thá sí imithe arís”, arsa mise.

“Ó. An raibh Aldi ‘na teannta?”

Aldi a cheap sí, a bhaist Bríd ar an mbuachaillín. Harlí bocht!!!

 

 

 

An cárta Nollag seoigh

Is mó cárta Nollag a fhaigheann Nain! Agus is mó ná san cárta a dhóigh leat a fhaigheann sí dá rachfá an tig chuici mar bíonn cártaí na bliana seo caite, is na bliana seo caite arís curtha in airde arís aici, mar mhaisiúcháin!

D’fhéadfadh cheithre chárta a bheith aici ó Pheig Baker ón gCoimín, nó ó dhaoine eile a chuireann chuici iad go rialta.

Bhí cárta beag amháin ar an bhfuinneoig aici an lá eile, áfach, agus “Thank You” scríbhte amuigh air.

“See? Féach. Ó, conas a leaindeáil sé ar an gCoimín”, arsa í.

“Conas? Cad tá i gceist agat”? arsa mise.

“Fh’éach a’t-enbilope”, a dúirt Nain.

Scríbhte amuigh air, bhí “Máirín Bhiddy, Coimín, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí”!

N’fhéadfainn stop’ a’gáirí.

Ó Bhríd Johnson a tháinig an cárta i Londain, a’gabháil buíochais le Nain as bhrontannas a chuir sí chuici dá mac nua Harlí!

Arsa Bríd, nuair a dúrt lé é, “Oh My God like, I thought that’s what everyone called her??”

Ní chaill Bríd a dúchas thall fós! Buíochas le Dia!

 

Bhíos féin is Uncle Seán ansan ina teannta agus na maisiúcháin á gcur in airde aici.

“Ó, caith in airde an seanna scatturum san as mo radharc, in airde ar an bpictiúir beannaithe”, a dúirt sí.

Tá an tig ana dheas a’féachaint ach an crann saghas tougháltha.

Crannín beag is ea é ach níl ach timpeall ar 10 gcinn do shoilse air.

“Nain, ceannó’mé a thuilleadh soilse duit”, a dúrt.

“Ó, ná dein. Táim á rá leat, mar ná lasaim é”!

Ní maith léi puinn an Nollaig. Bíonn sí fé bhrú a’triailt rudaí a dhéanamh.

Ar na rudaí is práinní do Nain, tá “screenanna glana a chur in airde” agus na fallaí a ní!

Ní chuimhneóinse go deo orthu san!

Dúirt Debbie Steele liom an lá eile, go raibh císte déanta ag Caroline Danaher sa Daingean do leaideanna West Kerry Fitness ach mura raibh sé uathu, é thabhairt do Nain.

Thugas an pórtar cake dtí Nain inniu.

“Seo, Nain, tá císte ansan duit a thug bean sa Daingean duit a bhíonn a’léamh an bhlog”.

“Ó, cé hí fhéin? Go saora Dia sin, an blog, pé saghas rud é”

Tá an bhean a’déanamh ana thinneas di mar ná féidir léi a dhéanamh amach cé hí féin!

 

Buailíg dtí Nain aimsir na Nollag. Tá “vine” istigh aici le 6 mbliana ná dh’ól éinne riamh!

 

#yum

“Ó, thá’n ghráin agam ar an Nollaig”

Táimse ana ana chosúil le Nain. Nílim ach tar éis ceann a thógaint do san le déanaí.

 

Bíonn míle rud difriúil a’meacht trí’m cheann sa turas agus tá Nain mar a chéile.

 

Téim chuici laethanta ná beinn feiscithe aici ar feadh tamaill agus tosnaíonn sí;

“Sea, conas a bhí pósadh dheartháir Mhark?”

“Cé bheidh a”léamh a’news inniu?”

“Ó, níl aon ní déanta agam don Nollaig” (Bhí sí á rá san i dtús na Samhna)!

“Bhí recipe agamsa do ham na Nollag a dheineann Kevin sin a bhíonn a’ cookáil” (Dundon)!

“Ó, bhreá liom ‘meacht go Liddle’s lá éigint”

“Ó, bhí Bosco anseo an oíche eile is thug sé dhá phear chugam. Ó, bhíodar go haoibhinn ar fad ar fad. ‘S’dócha ná dh’itheas dhá phear riamh”

 

‘Ní ólaim aon vine ach ólaim fags. An bhfeadairís go bhfuil buidéal wadka istigh agam le 3 mbliana a bhuas sa Day Centre i raffle. Caithfidh mé dtí diabhal éigin i gcomhair na Nollag é”!!

“Cuit amach uaim, ó an seanna chat san, a bhfeadairís, táim leaidleáltha aige”

“Thá ana dhúil agam i mbun. Bíonn bunanna deasa i nGeairbhís”

“Ó, caithfidh tú na Christmas Cards a scríobh dom is iad a chaitheamh uaim as mo radharc”…

 

Thosnaíos a’ scríobh.

“Right Nain, cé do an chéad cheann?”

“Ó, do Mhary is Dave is Stephen is Owen is na madraí, n’fheadar cén ainm atá ar na madraí”.

“Cad a scríobhfaidh mé air?”

“Happy Christmas to you from Nain. That’s all”

 

Leanas orm agus í á rá liom cé chucu a chuirfeadh sí na cartaí, “mar beidh mé á bpóisteáil Dé hAoine mar táim a’meacht an Day centre mar beidh dinnéar na Nollag ann is caithfidh mé uaim amach as mo radharc iad”!

“Ceann duit fhéin is do Mhark. To Sláine and Mark. Happy Christmas to you from Nain. That’s all”!!!

Is olc an scéal é go gcaitheas mo Christmas card fhéin a scríobh really!!!

Rudaí an tSagairt a cheanaíonn sí na haon bhliain.

 

 

An sto-rum agus an hurry-céin…

Sea, thángamar slán.

Cheap Nain le seachtain ná tiocfaimís. Bhí sí sceimhlithe ar fad ina beathaigh ag tuairiscí aimsire. Bhog sí amach as an dtig ar feadh dhá oíche agus ní mór a thug sí léi, ach na fags!

“Beidh na cóchanna san dainséarach. Maróidh siad fear éigin”… a dúirt sí oíche Dé Domhnaigh agus í a féachaint ar an “vweather”.

Mo ghraidhn í, bhí trua agam di. Í a’meacht is bús fags aici.

Inniu ansan, (Dé Máirt tar éis na stoirme), bhíos istigh sa drawer i dtig Nain a’fáilt rud éigin agus bhí timpeall ar 9 bhar YORKIE istigh ann.

“Nain, tá tarrac ar yorkies agat”

yorkie-not-for-girls

“Ó, ní dh’itheas aon cheann acu ó oíche an stor-um is ní dheineas aon néal chodlata”.

An bhean bhocht!

N’fhaca éinne an cat ach oiread ó oíche an stor-um, ach ansan chonac thíos ar Arda Mór é agus mé ar an slí thar nais ag obair.

“Nain, tá an cat feiscithe agam in Arda Mór”, arsa mise léi ar an bhfón.

“Ó, ná fada síos a chuaigh sé. Sea’na luífidh sé leo anois. Tagann sé aníos uaireanta!”

Sea, nuair a bhíonn a bholg a’cuir air!

Bhí sí a’caint ansan ar an dtelevision nua a fuair sí.

“Sea, n’fheacaís mo thelevision nua in ao’chor. DHÁ CHEAD EURO A BHÍ SÉ”, a bheic sí.

“Sea, ní cheannó’mé faic go deo arís”!!

Mar a dúrt cheana, imíonn sí ó rud go rud a’caint.

“Féach an trolly a thug an Nurse chugam”! (walker beag le trí roth air!)

Ros na Rún an chéad ábhar eile.

“Sea, tá David sa Spidéal is pusachán ar a cheann. Ní thiocfaidh sé as san in aon chor. Ní thiocfaidh mhuis, é sin ó Dhún Chaoin, Seán Mistéal”!

RnaR-88816-640x457

Thosnaigh sí a’trácht ansan ar na daoine seo a bhí ar an gCoimín an lá eile.

“Ó, bhí stróinséirithe éigint timpeall inné”, arsa í, “agus band acu”.

“Pheairceáladar lasmuigh don dtig agus bhíodar síos is aníos an Coimín agus leaflití acu agus band acu”.

Bhíos a’d’iarraidh a dhéanamh amach, cén saghas diabhal band a bheadh a’meacht timpeall agus iad a déanamh bolscaireachta ar Bhand? Cheapas ansan, b’fhéidir, gurb iad na “Joey’s Witness” iad, mar a thugann Nain orthu, a bhí timpeall, mar gur minic a chíonn an Coimín a leitheidí.

“Cén saghas band”, arsa mise?

“Ó, n’fheadar. Bhíos addláltha acu”, arsa Nain.

Ansan, chuimhníos.

“An broadband ab ea, Nain?”, arsa mise.

“Ó, sea, pé saghas rud é”, a dúirt Nain! Mo ghraidhn í. Deinim amach go bhfuil sí níos fearr as á cheal pé scéal é!

index